Świat

MKOl rekomenduje wykluczenie Rosjan i Białorusinów

Międzynarodowy Komitet Olimpijski opublikował rekomendację, by sportowcy z Rosji i Białorusi wykluczeni zostali z wszelkiej, międzynarodowej rywalizacji.

Różne federacje na całym świecie aktualnie różnie zachowują się w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. UCI póki co nie podjęła żadnych kroków polegających na zawieszeniu ekip bądź kolarzy w Rosji, lecz przekazała, że pod jej egidą w tym kraju ani na Białorusi nie odbędą się żadne zawody

MKOl w swojej rekomendacji zalecił, by nie zapraszać Rosjan ani Białorusinów do rywalizacji. Jeżeli okaże się to niemożliwe, powinni oni zaś rywalizować pod neutralną flagą, bez eksponowania symboli narodowych.

Pamiętać należy, że jest to jedynie rekomendacja – władze poszczególnych związków nie muszą się do niej stosować.

To Top