Polska

Nowy taryfikator uderza w rowerzystów. Bardzo wysokie mandaty

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator, regulujący wysokość mandatów za wykroczenia drogowe. Po bliższej analizie widać, że surowe kary czekać mogą także na miłośników dwóch kółek.

Lista potencjalnych wykroczeń, jakie popełnić może rowerzysta jest stosunkowo długa, a kary zaczynają się od 50 złotych. Niektóre wyceniane są nawet na 2500.

Najistotniejsze z punktu widzenia rowerzystów kary prezentujemy poniżej:

 • Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście – od 50 do 500 złotych,
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – od 50 do 300 złotych,
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – od 50 do 300 złotych,
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – od 50 do 500 złotych,
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – od 50 do 500 złotych,
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – od 50 do 100 złotych,
 • Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – 100 złotych,
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 500 złotych,
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 500 złotych,
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 złotych,
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 złotych,
 • Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony – 1000 / 2000 złotych,
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 100 złotych,
 • Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku – 100 złotych,
 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku – 50 złotych,
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 złotych,
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 złotych,
 • Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia – 200 złotych, młodzież w wieku 10-18 lat musi więc mieć kartę rowerową,
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 2500 złotych,
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 1000 złotych,
 • Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej – od 50 do 200 złotych,

Z pełnym taryfikatorem zapoznać można się pod TYM ADRESEM.

To Top