Polska

10 tysięcy złotych kary dla 18-latka za wjazd na bulwary. “System kar nakładanych przez urzędników Sanepidu narusza podstawowe prawa obywatela”

Karą administracyjną w wysokości 10 tysięcy złotych został ukarany 18-latek, który wjechał rowerem na bulwary. Przypadek ten opisuje serwis “Dogmaty Karnisty”, komentując jednoznacznie – jako naruszenie praw obywatela.

Przypomnijmy: na mocy rozporządzenia, wprowadzonego w życie 10 kwietnia zakazanym stało się odwiedzanie m.in. bulwarów, parków i podobnych im miejsc rekreacji. Za nieprzestrzeganie tego obostrzenia groził mandat, a także skierowanie sprawy do Sanepidu, mogącego wymierzyć karę w wysokości nawet 30 tysięcy złotych.

To, w jaki sposób odbywa się ten proceder budzi jednak poważne zastrzeżenia specjalistów. “Dogmaty Karnisty” opisują przykład 18-latka, który zobowiązany został do zapłacenia 10 tysięcy kary za wjazd na bulwar jako “rażące naruszenie praw obywatela”.

Jak się okazuje, pismo dotyczące wszczęcia i zakończenia postępowania ów 18-latek (którego dokładniejszych danych nie podano) otrzymał w jednej kopercie. Oznacza to, że o toczącym się wobec niego postępowaniu dowiedział się w tym samym momencie, co o otrzymaniu kary.

Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza możliwość “pominięcia” strony w postępowaniu, jeżeli zachodzi “niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną”. Jak informują prawnicy, Sanepid skorzystał z tej możliwości, lecz w żaden sposób jej nie uzasadnił, a ponadto – okoliczności takowe nie zaistniały. Wskazano ponadto, że wymiar kary jest kompletnie niewspółmierny do przewiny.

Według “Dogmatów Karnisty” wymierzane kary są “rażąco surowe i niesprawiedliwe, oparte na nieudowodnionych, bezpodstawnych tezach. Osiągają poziom represji nieznanej nawet w stanach nadzwyczajnych – są przez to niekonstytucyjne w zakresie zasady proporcjonalnej, racjonalnej, celowej i koniecznej kary, bo są nieproporcjonalne, nieracjonalne, niecelowe i niekonieczne (art. 31 ust. 3 Konstytucji)”.

Serwis zaleca kwestionowanie nakładanych przez Sanepid kar – w postępowaniu administracyjnym, a następnie – w sądzie.

Źródło: Absurdalnych represji ciąg dalszy: 10.000 zł dla 18-latka za wjechanie rowerem nad rzekę, “Dogmaty Karnisty” z 16 kwietnia 2020., dogmatykarnisty.pl

(fot. Wikimedia Commons)

To Top